Smittevern


Velkommen til oss

Vi har gjennomgått Folkehelseinstituttets smittevernkurs

– saman sørger vi for trygge rammer!

HUSK:

Har du symptomer på luftvegsinfeksjon?
– Ring oss – vennligst ikkje kom inn i lokalet.

Hold avstand til andre i lokalet.

God hostehygiene, host i papir eller i albuekroken.

Berør minst mulig av inventar og utstyr.

Utfør håndhygiene når du kjem, og før du går.